Tuyển dụng

image
image
image
image
image
image
image
image
image
Nhân viên Kinh doanh

Nhân viên Kinh doanh

4 Vị trí - 8.000.000 – 15.000.000 Yêu cầu kinh nghiệm:1 năm

Xem chi tiết
Nhân viên Thiết kế - Designer

Nhân viên Thiết kế - Designer

3 Vị trí - 10.000.000 – 18.000.000 - Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm

Xem chi tiết
Nhân viên Lập Trình PHP

Nhân viên Lập Trình PHP

2 Vị trí - Lương: 8.000.000 – 15.000.000 - Yêu cầu kinh nghiệm: 1-2 năm

Xem chi tiết
Nhân viên Content Marketing

Nhân viên Content Marketing

3 Vị trí - Lương: 8.000.000 – 15.000.000 - Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm

Xem chi tiết